Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva k 31.12.2003
Číslo materiálu: UV-7671/2004
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: 6522/2004
Predkladateľ: minister zdravotníctva
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 476 z 11. júna 2003
Rokovanie: 80/2004, 31.03.2004, g. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)