Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zmeny Listiny špecifických záväzkov SR za oblasť služieb vo Svetovej obchodnej organizácii po vstupe SR do EÚ
Číslo materiálu: UV-11279/2008
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 733 /2008–1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 98/2008, 28.05.2008, 16. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 354/2008

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)