Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva k 31.12.2004
Číslo materiálu: UV-6442/2005
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: 10 158 -1/2005 - ODS
Predkladateľ: minister zdravotníctva
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 476/V z 11.6.2003
Rokovanie: 126/2005, 06.04.2005, a. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)