Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o stave prác na prepojení ropovodu Družba s rafinériou Schwechat (ropovod BSP) a o plnení Memoranda o porozumení a spolupráci v oblasti energetiky medzi Ministerstvom hospodárstva SR a Ministerstvom hospodárstva a práce Rakúska
Číslo materiálu: UV-14786/2011
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 750 /2011-1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 47/2011, 26.05.2011, 9. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 340/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)