Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov
Číslo materiálu: UV-25953/2011
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/015660/2011-632
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 63/2011, 21.09.2011, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 609/2011

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)