Materiál programu rokovania

Názov: Správa o prioritách vyplývajúcich z Legislatívneho a pracovného programu Európskej komisie na rok 2012 pre Slovenskú republiku
Číslo materiálu: UV-5436/2012
Rezort: MZV SR
Rezortné číslo: 480.071/2012-EGAC
Predkladateľ: minister zahraničných vecí
Podnet: na základe úlohy B.4. uznesenia vlády č. 142/2007
Rokovanie: 87/2012, 22.02.2012, 13. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 59/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)