Materiál programu rokovania

Názov: Správa o účasti delegácie Slovenskej republiky na 27. valnom zhromaždení Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) v dňoch 21. – 30. novembra 2011 v Londýne
Číslo materiálu: UV-10717/2012
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 04405/2012-SCLVD/z.21053-M
Predkladateľ: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 732/2011 bod D.3. zo dňa 23. novembra 2011
Rokovanie: 4/2012, 27.04.2012, c. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)