Materiál programu rokovania

Názov: Správa o činnosti zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva za rok 2011
Číslo materiálu: UV-11798/2012
Rezort: MS SR
Rezortné číslo: 17851//2012/AB
Predkladateľ: minister spravodlivosti
Podnet: Štatút zástupcu Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, schválený uznesením vlády č. 543/2005 z 13. júla 2005
Rokovanie: 4/2012, 27.04.2012, b. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)