Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na odvolanie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a na vymenovanie vedúcej služobného úradu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-12265/2012
Rezort: MK SR
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 1/2012, 04.04.2012, 6. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 101/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)