Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na odvolanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a vymenovanie vedúceho služobného úradu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-12270/2012
Rezort: MZ SR
Predkladateľ: ministerka zdravotníctva
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 1/2012, 04.04.2012, 11. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 106/2012

Obsah:


Stanoviská:




Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)