Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na vymenovanie štátnych tajomníkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-12584/2012
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2012/001750
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: vlastná iniciatíva
Rokovanie: 2/2012, 11.04.2012, 12. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 121/2012
Poznámka: Čiastočne nesprístupňovaný. Materiál sa nezverejňuje v zmysle § 9 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobode informácií (Ochrana osobnosti a osobných údajov)

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)