Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na odvolanie a vymenovanie štátneho tajomníka Ministerstva financií SR do pozície splnomocnenca pre Národný fond
Číslo materiálu: UV-14423/2012
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/013781/2012-52
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: vlastná iniciatíva
Rokovanie: 4/2012, 27.04.2012, 15. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 159/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)