Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o priebehu a výsledkoch oficiálnej návštevy predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica v Českej republike 20. apríla 2012
Číslo materiálu: UV-15755/2012
Rezort: MZV SR
Rezortné číslo: 402.103/2012-PEUA
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Podnet: uznesenie vlády SR č. 131/2012 z 18.4.2012
Rokovanie: 7/2012, 16.05.2012, a. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)