Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na uzavretie Protokolu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o vykonávaní Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Čiernohorskou republikou o readmisii osôb bez povolenia na pobyt
Číslo materiálu: UV-15831/2012
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2012/002095
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: vlastná iniciatíva
Rokovanie: per rollam/2012, 10.05.2012, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 179/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)