Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na zrušenie uznesenia vlády Slovenskej republiky k návrhu na zrušenie poverenia a odvolanie z výkonu funkcie mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-D-378/2012
Rezort: MZV SR
Rezortné číslo: MZV-D-84/2012-REUS-SK
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Rokovanie: 7/2012, 16.05.2012, II. bod programu
Stupeň utaj.: Dôverný
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 195/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)