Materiál programu rokovania

Názov: Návrh ročnej účtovnej závierky Fondu národného majetku Slovenskej republiky za rok 2011
Číslo materiálu: UV-16712/2012
Rezort: FNM SR
Rezortné číslo: KP - 3818/2012
Predkladateľ: predseda výkonného výboru Fondu národného majetku
Podnet: na základe zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov § 34 ods. 5
Rokovanie: 8/2012, 23.05.2012, 4. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 199/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)