Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na uzatvorenie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Čiernej Hory o rozvojovej spolupráci
Číslo materiálu: UV-16980/2012
Rezort: MZV SR
Rezortné číslo: 540.234/2012-TORP
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí
Podnet: iniciatívny
Rokovanie: 8/2012, 23.05.2012, 8. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 203/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)