Materiál programu rokovania

Názov: Návrh uznesenia k prevereniu spôsobu a výšky odmeňovania zástupcov štátu v štátnych podnikoch, akciových spoločnostiach, bankách, spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu a Fondu národného majetku Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-19120/2012
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 18955/2012
Predkladateľ: predseda vlády
Podnet: Iniciatívny
Rokovanie: 10/2012, 06.06.2012, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 248/2012

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)