Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o vývoji dlhu v rezorte zdravotníctva za rok 2012
Číslo materiálu: UV-11331/2013
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: Z 19041/2013-SFi
Predkladateľ: ministerka zdravotníctva
Podnet: na základe uznesenia vlády SR č. 338 z 6. 7. 2012
Rokovanie: 57/2013, 30.04.2013, 7. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)