Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Dohody medzi vládou Slovenskej republiky, Úradom Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez Slovenskú republiku
Číslo materiálu: UV-15787/2013
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA1-2013/002120
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: vlastná iniciatíva
Rokovanie: 64/2013, 19.06.2013, 5. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 315/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)