Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na schválenie konsolidovaného znenia Záručnej listiny Európskeho finančného stabilizačného nástroja v znení tretieho Dodatku
Číslo materiálu: UV-15956/2013
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/017348/2013-331
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 64/2013, 19.06.2013, 11. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 321/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)