Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na ďalšie fungovanie akciových spoločností v pôsobnosti Ministerstva obrany SR v oblasti poskytovania zdravotnej a rekreačnej starostlivosti
Číslo materiálu: UV-16007/2013
Rezort: MO SR
Rezortné číslo: KaMO-44-51-2013
Predkladateľ: minister obrany
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 64/2013, 19.06.2013, 10. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 320/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)