Materiál programu rokovania

Názov: Informácia o vývoji pohľadávok Sociálnej poisťovne voči zdravotníckym zariadeniam
Číslo materiálu: UV-16036/2013
Rezort: SP
Rezortné číslo: BA-114710/2013
Predkladateľ: generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 65/2013, 26.06.2013, 5. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)