Materiál programu rokovania

Názov: Správa o bezpečnosti Slovenskej republiky za rok 2012
Číslo materiálu: UV-16112/2013
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: predseda vlády
Podnet: Zákon č. 110/2004 Z. z. o fungovaní Bezpečnostnej rady SR v čase mieru a Plán práce Bezpečnostnej rady SR na rok 2013
Rokovanie: 65/2013, 26.06.2013, 1. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 325/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)