Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave a vývoji finančného trhu za rok 2012
Číslo materiálu: UV-16339/2013
Rezort: NBS
Rezortné číslo: GUV-806/2013
Predkladateľ: guvernér Národnej banky Slovenska
Podnet: na základe § 1 ods. 3 písm. f) zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 66/2013, 03.07.2013, e. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)