Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Stratégie rozvoja cestovného ruchu do roku 2020
Číslo materiálu: UV-17050/2013
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 02995/2013/B710/SCR/39911-M
Predkladateľ: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: uznesenie vlády SR č. 300/2011, uznesenie vlády SR č. 223/2013
Rokovanie: 67/2013, 10.07.2013, 13. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 379/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)