Materiál programu rokovania

Názov: Návrh Dohody o pôžičke medzi Slovenskou republikou a Medzinárodným menovým fondom
Číslo materiálu: UV-17390/2013
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/018029/2013-182
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií , guvernér Národnej banky Slovenska
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 67/2013, 10.07.2013, 11. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 377/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)