Materiál programu rokovania

Názov: Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 469/2008 Z. z.
Číslo materiálu: UV-17552/2013
Rezort: MS SR
Rezortné číslo: 37580/2013/110
Predkladateľ: minister spravodlivosti
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 67/2013, 10.07.2013, 21. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 387/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)