Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov - nové znenie
Číslo materiálu: UV-20595/2013
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/7230/2013-73
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 68/2013, 14.08.2013, 13. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 420/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)