Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov
Číslo materiálu: UV-23952/2013
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 21654/2013/C212-SCDPK/50495-M
Predkladateľ: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 75/2013, 26.09.2013, 25. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 569/2013

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)