Materiál programu rokovania

Názov: Vyrozumenie verejného ochrancu práv o nesúhlase so stanoviskom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky porušeniu základných práv a slobôd fyzických osôb, ku ktorému došlo policajným zásahom vykonaným dňa 19.6.2013 v rómskej osade Budulovská v Moldave nad Bodvou a o nesúhlase s neprijatím opatrení na ochranu základných práv a slobôd fyzických osôb a právnických osôb pri vykonávaní policajných zásahov a osôb, ktoré polícia predviedla na policajné oddelenia a s nevyvodením dôsledkov za porušenie práva
Číslo materiálu: UV-32378/2013
Rezort: Verejný ochranca práv
Rezortné číslo: 3513/2013/KVOP
Predkladateľ: verejná ochrankyňa práv SR
Podnet: § 19 ods. 3 zákona NR SR č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších predpisov
Rokovanie: 89/2014, 08.01.2014, 19. bod programu
Materál: Vláda prerokovala
Č. uznesenia: 18/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)