Materiál programu rokovania

Názov: Národná správa o stave implementácie NEHAP IV. v Slovenskej republike
Číslo materiálu: UV-32693/2013
Rezort: MZ SR
Rezortné číslo: S06671/5-ŠT-2013
Predkladateľ: ministerka zdravotníctva
Podnet: Uznesenie vlády SR č.10 z 11.januára 2012
Rokovanie: 89/2014, 08.01.2014, f. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)