Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach územných obvodov okresných úradov Košice, Prešov, Bardejov, Vranov nad Topľou, Trenčín, Banská Bystrica, Rimavská Sobota, Rožňava, Trnava, Piešťany, Košice – okolie, Trebišov a Michalovce
Číslo materiálu: UV-32821/2013
Rezort: MV SR
Rezortné číslo: KM-OPVA-2013/003607
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister vnútra
Podnet: Iniciatívny návrh
Rokovanie: 89/2014, 08.01.2014, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 7/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)