Materiál programu rokovania

Názov: Zoznam študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce a Zoznam študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce
Číslo materiálu: UV-32881/2013
Rezort: MŠVVaŠ SR
Rezortné číslo: 2013-14520/62873:10-925
Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 89/2014, 08.01.2014, g. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)