Materiál programu rokovania

Názov: Hodnotiaca správa o stave implementácie úloh vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
Číslo materiálu: UV-33302/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-110/22864
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: uznesenie vlády SR č. 67 z 27. januára 2010, bod B.2.
Rokovanie: 89/2014, 08.01.2014, e. bod programu
Materál: Vzatý na vedomie

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)