Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-33453/2013
Rezort: MH SR
Rezortné číslo: 1638/2013-1000
Predkladateľ: minister hospodárstva
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2013
Rokovanie: 89/2014, 08.01.2014, 3. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 3/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)