Materiál programu rokovania

Názov: Návrh na doplnenie Štatútu Úradu vlády Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-33478/2013
Rezort: ÚV SR
Rezortné číslo: 9115/2013/SVL OVL
Predkladateľ: vedúci Úradu vlády SR
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 89/2014, 08.01.2014, 14. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 13/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)