Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov
Číslo materiálu: UV-33656/2013
Rezort: MK SR
Rezortné číslo: MK-587/2013-310/23618
Predkladateľ: minister kultúry
Podnet: Plán legislatívnych úloh vlády na rok 2013
Rokovanie: 89/2014, 08.01.2014, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 2/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)