Materiál programu rokovania

Názov: Návrh zákona o krátkodobom nájme bytu
Číslo materiálu: UV-661/2014
Rezort: ÚV SR
Predkladateľ: podpredseda vlády SR pre investície
Podnet: úloha B.1 z uznesenia vlády SR č. 726/2013
Rokovanie: 89/2014, 08.01.2014, 16. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 15/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)