Materiál programu rokovania

Názov: Návrh ďalšieho postupu v projekte Cyklotrónového centra Slovenskej republiky - nové znenie
Číslo materiálu: UV-833/2014
Rezort: ÚNMS SR
Rezortné číslo: 2013/300/005845/02492
Predkladateľ: predseda Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
Podnet: vlastná iniciatíva
Rokovanie: 89/2014, 08.01.2014, 15. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 14/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)