Materiál programu rokovania

Názov: Návrh koncepcie vizuálnej, mediálnej, kultúrnej a komunikačnej prezentácie počas predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
Číslo materiálu: UV-13528/2014
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 562/2013-OVDI
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 99/2014, 19.03.2014, 2. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 135/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)