Materiál programu rokovania

Názov: Správa o stave pripravenosti Slovenskej republiky na výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016 za rok 2013
Číslo materiálu: UV-15746/2014
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 500.059/2014-PRES
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: bod B.1. uznesenie vlády č. 119/2013
Rokovanie: 100/2014, 26.03.2014, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 146/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)