Materiál programu rokovania

Názov: Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe
Číslo materiálu: UV-21676/2014
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/014451/2014-1721
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Úloha B.1 z uznesenia vlády SR č. 680 z 27.11.2013
Rokovanie: 108/2014, 21.05.2014, 10. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 247/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)