Materiál programu rokovania

Názov: Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 - návrh
Číslo materiálu: UV-25588/2014
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 05744/2014/B340-SOPD/35088-M
Predkladateľ: minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2013
Rokovanie: 113/2014, 25.06.2014, 9. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 311/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)