Materiál programu rokovania

Názov: Rozpočet výdavkov na prípravu a zabezpečenie predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
Číslo materiálu: UV-31768/2014
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 663.485/2014-FINO
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: Bod B.4. uznesenie vlády č. 160/2013
Rokovanie: 123/2014, 17.09.2014, 2. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 456/2014

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)