Materiál programu rokovania

Názov: Návrh projektu verejno-súkromného partnerstva: realizácia úsekov diaľnice D4 Jarovce – Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava Prievoz – Holice
Číslo materiálu: UV-2983/2015
Rezort: MDVaRR SR
Rezortné číslo: 28749/2014/C611-SPPP/79098-M
Predkladateľ: minister dopravy,výstavby a regionálneho rozvoja
Podnet: Iniciatívny materiál
Rokovanie: 143/2015, 21.01.2015, 10. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 39/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)