Materiál programu rokovania

Názov: Národný program reforiem Slovenskej republiky 2015
Číslo materiálu: UV-16502/2015
Rezort: MF SR
Rezortné číslo: MF/011951/2015-26
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií
Podnet: Na základe plánu práce vlády SR na rok 2015
Rokovanie: 159/2015, 29.04.2015, 7. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 216/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)