Materiál programu rokovania

Názov: Aktualizácia personálneho obsadenia Stáleho zastúpenia SR pri Európskej únii v Bruseli pre prípravu a výkon predsedníctva SR v Rade Európskej únie v roku 2016
Číslo materiálu: UV-16610/2015
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 500.183/2015 - OHOK
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: bod B. 2 uznesenia vlády č. 603/2012
Rokovanie: 159/2015, 29.04.2015, 11. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 220/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)