Materiál programu rokovania

Názov: Štatút splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie
Číslo materiálu: UV-23339/2015
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: 460.366/2015-OVZI
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: iniciatívny materiál
Rokovanie: 169/2015, 01.07.2015, 14. bod programu
Materál: Znenie so zapracovanými pripomienkami
Č. uznesenia: 352/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)