Materiál programu rokovania

Názov: Východiská 18-mesačného programu Rady EÚ – príspevok Slovenskej republiky
Číslo materiálu: UV-23758/2015
Rezort: MZVaEZ SR
Rezortné číslo: Číslo: 534/2015-EUPO2
Predkladateľ: podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Podnet: Plán práce vlády SR na rok 2015. Uznesenie vlády SR č. 7 zo 7. januára 2015
Rokovanie: 169/2015, 01.07.2015, 16. bod programu
Materál: Schválený
Č. uznesenia: 354/2015

Obsah:


Stanoviská:
Poznámka:
Pod obrazovými ikonami (wordu , excelu , pdf , ...) sa nachádzajú linky na súbory v originálnom formáte (.rtf, .doc, .xls, .pdf) vhodnom na tlačenie, podrobnejšie preštudovanie, ďalšiu prácu, ... a pod modrou textovou linkou sa nachádza linka na súbor vo formáte .html (slúži len na doplnenie - pre orientačnú informáciu, nie je veľmi vhodný pre tlač, ...)